Årsmøte i Skigruppa 22. oktober

Årsmøte for Ski-gruppa er satt til 22. oktober kl 1900 i Skistua.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to til å skrive under protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Aktivitetsplan
8. Valg
9. Innkomne saker
a. Retningslinjer for aktive utøvere
10. Årsmøte avsluttes

Saker som ønsker taes opp bes meldes til [email protected] innen 15. oktober.