Årsmøte i KIL svømming

Årsmøte for KIL svømming er onsdag 21. september kl. 20.00 i KILbua.

Sakliste:

1. Konstituering

– godkjenning av innkalling

– godkjenning av dagsorden

– valg av ordstyrer

– valg av referent

– valg av to/2 protokollunderskriver

2. Godkjenning av årsmelding

3. Godkjenning av revidert regnskap

4. Godkjenning av årsbudsjett

5. Innkomne saker

6. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp må leveres [email protected] innen 14. oktober