Vil løfte Kolvereid som arrangørsted for idrett og kultur

Et nytt og kompakt friidrettsanlegg på Kolvereid kan bli omfavnet av park som inviterer og stimulerer til fysisk og sosial aktivitet på tvers av generasjoner. Sammen med lokalisering av ny barneskole på campus ved NUS og idrettshall, vil dette styrke Kolvereid som arrangørsted, mener prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen.

Prosjektgruppa for regionalt friidrettsanlegg og aktivitetspark på Kolvereid, deltok tirsdag 22. september på befaring sammen med arkitekt Roy Blom. I forkant av befaringen, gjennomgikk arkitekten arbeidet som så langt er gjort med prosjekteringen.

– Arkitekten har lyttet til idrettens behov, og har en rekke gode løsningsforslag. Vi arbeider nå ut i fra en plan om et kompakt friidrettsanlegg, med funksjoner og publikumsfasiliteter som vil komme gi både friidrett og fotball et løft, sier prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen i KIL Friidrett.

Arkitekt, prosjektgruppa og KIL Friidrett-styret på befaring for nytt friidrettsanlegg og aktivitetspark. Fra venstre: Roy Blom, Anne-Lene F. Gregersen, Ingebjørg Sylten, Cecilie Stevik og Liv Schjelderup. I nedre bildekant, Brynjulf Flasnes.

Arkitekt Roy Blom og prosjektgruppa på befaring for nytt friidrettsanlegg og aktivitetspark.

Prosjektgruppa og arkitekten benyttet befaringen til også å se på avgrensinger og integrerte løsninger mellom ulike idrettsanlegg, skole- og aktivitetsbygg, institusjoner og den planlagte akvitetsparken i området mellom kulturhuset og den midlertidige Kolvereid  barneskole. Med seg i bagasjen, hadde de en rekke spenstige idéer fra idémyldringen på The7 den 27. august.

– Dette området kan bli en ny og spennende møteplass for alle generasjoner. Klarer vi å realisere planene, vil aktivitetsparken heve sentrumskvalitetene på Kolvereid betydelig – både for fastboende og besøkende. Dersom ny barneskole lokaliseres på campusområdet ved NUS og Nærøyhallen, vil vi ha uante muligheter for å gjøre Kolvereid og Ytre Namdal til et svært attraktivt sted for både idretts- og kulturarrangmenter, mener Marsdal Hanssen.

Fram mot førstkommende mandag, jobber prosjektgruppa intenst med strukturering og kvalitetssikring av behov og ønsker til både friidrettsanlegget og aktivitetsparken.

Prosjektgruppa består av representanter fra KIL Friidrett og Nærøy kommune, samt Arkitektkontoret Blom. I tillegg er både Vikna, Leka og Bindal kommuner invitert med, og holdes løpende oppdatert om det pågående utredningsarbeidet. Nærøy kommune ønsker å legge fram grovskisse til nytt friidrettsanlegg for kommunepolitikerne i forbindelse med høstens behandling av økonomiplanen.