Fotballavslutning 2015

Torsdag 5.11 kl18.00 inviterer fotballgruppa til Fotballfest i Kolvereid Samfunnshus Her skal vi feire oss selv med spillere, foreldre/foresatte, søsken og besteforeldre. Likeså skal trenere, ledere og supportere være velkommen.

I tillegg til at spillerne blir hedret for en flott sesong skal vi rette søkelyset på en del person som har jobbet utrettelig for klubben i 2015.

Vi skal hedre følgende:

– Kåring av årets Forbilde herrer (15 år og eldre)

– Kåring av årets forbilde jenter (15år og eldre)

(I begrunnelsen for årets forbilde mål Kolvereid I.L sin formålsparagraf ligge til grunn: Ærlighet, Samhold, respekt, glede og trivsel)

– Kåring av årets Trener

– Kåring av årets leder

– Kåring av årets supporter

– Kåring av Årets sliter

Fotballgruppa i Kolvereid I.L ønsker at det nomineres og begrunnes kandidater i alle kategorier.

Nominasjon av kandidater sendes på e-post til: [email protected] innen 20.09.2015