Bidro med kreativ entusiasme og svært gode idéer

Et 30-talls personer fra 12 til 70+ deltok på kveldens idémyldring for en grensesprengende aktivitetspark på Kolvereid. – Mange gode forslag som vi tar med oss inn i planleggingen, sier prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen i KIL Friidrett og folkehelsekoordinator Anne-Lene F. Gregersen.

Parallelt med prosjektering av det regionale friidrettsanlegget som skal erstatte dagens fasiliteter, jobber KIL Friidrett med å utvikle spenstige løsninger for området mellom Sentralidrettsanlegget, kulturhuset og gamle NUS.

Målet er å utvikle en aktivitetspark som inviterer og stimulerer til fysisk og sosial aktivitet for alle, på tvers av generasjonene, og hele året. Sammen med folkehelsekoordinatoren i Nærøy, inviterte KIL Friidrett gutter og jenter i alle eldre til idémyldring på The7 torsdag 27. august.

Her finner du presentasjonen og inspirasjonsbilder, samt spørsmålene til gruppeoppgavene.

Presentasjon_ungdomsbord

Ungdomsbordet høstet velfortjent applaus for entusiastisk presentasjon av sine ønsker for en aktivitetspark.

I løpet av 1,5 timer, kom deltakerne i alderen 12 til 70+ opp med en rekke gode forslag til utforming på arealene. Ikke minst kom ungdomsbordet under gruppearbeidet opp med mange spenstige forslag – fra stikke-seg-bort-område med hengekøyer til utendørs basseng.

– Vi er svært fornøyd med at vi har fått en så bred aldersgruppe i tale. Og selv om noen av forslagene nok kan bli vanskelig å gjennomføre, har vi fått svært mange gode forslag. Vi vet nå mer om hva de ulike aldersgruppene trenger av aktiviteter og boltreplass, og hvordan disse bør utførmes for å være attraktive nok. Jeg er også glad for å registrere at barn, unge, voksne og eldre har behov og ønsker som utmerket godt lar seg kombinere, sier prosjektleder i KIL Friidrett, Torkil Marsdal Hanssen.

Sammen med arbeidsgruppen, skal han nå sammenfatte og bearbeide svarene fra gruppeoppgavene, før de presenteres for arkitekten som vil komme med mulige løsningsforslag. KIL Friidrett vil senere i høst presentere planene for aktivitetsparken samt regionalt friidrettsanlegg på et åpent møte.

– På vegne av arbeidsgruppen og KIL Friidrett, takker jeg for engasjementet og interessen fra de frammøtte. Innspillene er svært verdifulle for oss. Samtidig vil jeg understreke at det enda ikke er for sent å komme med idéer. Du kan poste dem på våre FB-sider, sier Marsdal Hanssen.

Gruppeoppgave

30 personer i alderen 12 til over 70 deltok på idémyldringen på The7.