Planlegger topp moderne friidrettsanlegg

I går gikk startskuddet for prosjektering av regionens flotteste friidrettsanlegg og aktivitetspark.

Ytre Namdal mangler et oppdatert og godt regionalt anlegg for friidrett, og idretten har tapt terreng i forhold til andre bane- og hallidretter. Nå utvikler KIL Friidrett og baneeier Nærøy kommune et konsept som omgjør dagens slitne anlegg til et moderne og attraktivt friidrettsanlegg og en tilhørende aktivitetspark som kan bli en ny og spennende møteplass på tvers av idretter og generasjoner.

Regionens friidrettsstadion

Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nærøy kommune bidrar økonomisk i utviklingsarbeidet. I går møttes prosjektgruppen til oppstartsmøte – selvfølgelig i KIL-bua.

– Vi planlegger et moderne stadion med regionale kvaliteter, med seks løpebaner med tartandekke, kast- og hoppsoner. Vi er åpne for nye aktivitetstilbud på stadion også, og ønsker å se på muligheten for å utstyre deler av stadion med mobile apparater som kan inspirere til annen fysisk aktivitet. Dette vil vi utfordre både Friidrettsforbundet og departement på, sier Torkil Marsdal Hanssen.

Han leder KIL Friidretts anleggskomite, og leder også prosjektgruppen som også består av representanter fra Nærøy kommune og arkitekt Roy Blom – som er hyret inn for å gjennomføre selve prosjekteringen. Både Vikna, Bindal og Leka kommune er invitert med, og vil bli holdt løpende orientert om arbeidet.

– Idretten i Ytre Namdal har pekt på anlegget på Kolvereid som et naturlig regionanlegg for friidrett. Vi ønsker derfor tett og god dialog med nabokommunene for å se om det er mulig å få til et interkommunalt anleggssamarbeid. Dette vil kunne utløse 30 prosent mer i spillemidler til anlegget, sier Marsdal Hanssen.

Skole + idrett + kultur = Attraktivitet for alle

I tilknytning til friidrettsanlegget, ser KIL Friidrett også på mulighetene for å etablere en universelt utformet aktivitetspark. Sammen med folkehelsekoordinatoren vil KIL Friidrett etter sommeren invitere aktuelle brukergrupper med på idémyldring.

– Vi vil tenke nytt, og stimulerer til utforskende fysisk aktivitet – ikke minst for barn og ungdom. Dette vil styrke både friidrettsanlegget, kunstgressbanen og kulturhuset som arrangørsted for både idretts- og kulturarrangementer. Samtidig ønsker at området skal stimulere til generasjonsoverskridende møter og fungere som sosial arena for folk i alle aldre, sier Marsdal Hanssen.

Eksisterende anlegg på Kolvereid ligger nært idrettshall, kulturhus og skiløyper. Nærhet til skoler og kulturhus muliggjør større stevner på Kolvereid. Skolene bruker allerede i dag disse anleggene, og prosjektgruppen håper å kunne se aktivitetsparken i sammenheng med lokaliseringen av den nye barneskolen.

Plan klar i oktober

Prosjektgruppen skal etter planen ha grovprosjektert friidrettsanlegget innen 9. oktober i år. Nærøy kommune har gitt gode signaler på at man ønsker å innarbeide anlegget i økonomiplanen allerede denne høsten.