Dugnadsliste Kolvereiddagene 2015

KIL ski, -fotball og -håndball har avtale med Kolvereiddagene om dugnadshjelp. Dette er en god inntekstkilde for drifting av lagene våre. Her er oppsettet over vaktlister, samt informasjon fra Kolvereiddagene.

Dugnadsliste K-dagene 2015

Viktig: Hvis du bytter vakt med noen på vaktlista/finner stedfortreder, må det meldes til oppsatt listevakt. Det presiseres at listevakta ikke har noe ansvar for å finne stedfortreder, DETTE MÅ DU GJØRE SELV!

VI I KIL ER AVHENGIG AV DIN DUGNADSHJELP FOR AT KOLVEREIDDAGENE 2015 SKAL BLI EN SUKSESS!

Sees på Kolvereid 4. – 8. august!

Turid, Andreas, Nina, Anne Karin, Kurth, Sigrun
KIL ski, KIL håndball og KIL fotball