KIL møtte Nærøy kommune

I kveld har hovedlagsstyret og ledere i særgruppene hatt møte med rådmann Arnt og folkehelsekoordinator Anne Lene. Tema for møte var folkehelse, vedlikehold av eksisterende anlegg, planer om nye anlegg og samarbeid.

Et svært positivt møte med god dialog!