Vil du bli treningskontakt?

Treningskontaktkurs
Når: 30. og 31. mai 2015, Kl:10.00- 16.00 begge dagene
Hvor: Kolvereidvågen, Nærøy kulturhus

 

Mål for kurset
Målet for kurset er å utdanne ”Treningskontakter” som skal bidra til å skape positive opplevelser og økt mestring rundt fysisk aktivitet og friluftsliv. Formålet er å hjelpe personer med å bli fysisk aktive ved å motivere, veilede og være i fysisk aktivitet sammen. Som treningskontakt kan du jobbe med enkeltindivid eller gruppe. Idrettslag, naturen m.m. kan være arena for aktiviteten.

Målgruppe for treningskontaktkurset
• Alle med interesse for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som ønsker å jobbe med mennesker.
• Ansatte innen psykiatrien, helse- og sosialtjenesten, samt personer i frivillige lag og foreninger.
• Personer som i dag arbeider som støttekontakter.

Kursinnhold
• Informasjon om treningskontaktordningen
• Treningsveiledning og motiverende kommunikasjon
• Praktisk og teoretisk treningslære
• Rusproblematikk, psykiatri og utviklingshemning

Påmelding til Reidun Gutvik Korssjøen
E-post: [email protected]
Telefon: 74 38 26 28
Påmeldingsfrist: 20. mai 2015
Ta med treningstøy til aktivitet utendørs begge dagene!
Kurset er gratis.