Begeistringsprisen

Viktig info fra Arild Stav i håndballkretsen:

Vi er tilnærmet ferdig med håndballsesongen 2014/2015, og de gode og positive opplevelsene fra sesongen sitter sikkert friskt i minnet.
Til høsten vil vi også denne gangen hedre de som har bidratt og/eller prestert på en eksemplarisk måte via utdeling av de såkalte ”Begeistringsprisene”.
For å kunne gi påskjønnelse til de riktige, er vi avhengig av at du/dere gir oss forslag på kandidater.

Vi ber derfor om at du/dere kommer med nominasjoner til begeistringspriser; om ikke i alle kategorier, så på de dere mener har fortjent en slik pris.
Send disse til undertegnede; [email protected]

Vi tar sikte på å dele ut følgende priser (inkl. kriteriene for disse) :

Beste arrangørklubb
Vinneren bør være en klubb som alltid har gode dagligdagse arrangement av seriekamper, mini-arrangement og som arrangerer andre håndballrelaterte aktiviteter på en forbilledlig måte.

Beste web-side (håndballklubb/-avdeling)
Vinneren bør være en klubb som har en iøynefallende og informativ web-side, som kontinuerlig oppdateres, og som sprer begeistring og oppslutning om klubbens håndballaktiviteter på en visuell fin måte.

Årets begeistrer
Vinneren bør være en person som i kraft av sin personlighet sprer begeistring og entusiasme for håndballsporten i sin klubb og lokalmiljø, og som stiller opp, ikke er redd for å ta i et tak og som nyter stor respekt for sin innsatsvilje.

Årets ”beste” spillerutvikler
Vinneren bør være en trener eller leder som setter spillerne i sentrum, som er opptatt av individene og det å skape gode vekstvilkår for den enkelte spiller. Vedkommende setter spillernes utvikling foran lagets resultater, og har et langsiktig perspektiv på sitt utviklingsarbeid.

Årets ”beste” klubbleder
Vinneren bør være leder i en klubb som har fundert sitt arbeid på et tydelig verdigrunnlag, og som lever i tråd med både klubbens og norsk håndballs verdier. Klubben og lederen fremstår som ryddige både i forhold til sine naboklubber, håndballregionen og sine medlemmer, tillitsvalgte og engasjerte, og nyter stor respekt for nettopp dette. Vedkommende leder deler sin kompetanse med andre, og er en aktiv bidragsyter i sonemøter og andre fora.

Årets ”beste” dommerkontakt
Vinneren er dommerkontakt i en klubb som har et aktivt og godt dommermiljø, og som har tett og god kontakt med egne dommere. Dommerkontakten har god kontakt med sonens/regionens dommerutviklere og -oppsettsmedarbeidere.

Årets klubb
Vinneren er en klubb som har et bredt perspektiv på sin aktivitet, og som også har et bevisst forhold til både inkludering og helse hos sine spillere, trenere og ledere. Klubben har i sesongen arbeidet godt med både utvikling av spillere, trenere, dommere og ledere, og nyter stor anseelse og respekt i sonen sin. I så måte har klubben på ett eller flere av disse områdene, skapt ”beste praksis” i sitt distrikt.

Årets dommerpar
Vinnerne praktiserer kampledelse jevnt over slik det forventes at kampene skal ledes. Med andre ord være hjelpere og naturlig behagelige elementer i kampene. Har utmerket seg med gode dommerprestasjoner og viser seriøse holdninger med klare mål og ambisjoner om å bli bedre dommere.Dommerparet gir troverdige inntrykk og innehar samtidig nødvendig autoritet til å oppnå aksept for sine avgjørelser.