INVITASJON TIL NFF C-LISENS DELKURS 3

Vil du bli en dyktigere fotballtrener på feltet og få mer kunnskap om den viktige overgangen i fra barne- til ungdomsfotball?

Trøndelag Fotballkrets og Kolvereid IL Fotball inviterer med dette alle trenere i Namdal til

Delkurs 3 av NFF C-lisens. Kurset gjennomføres fredag 10. april fra  17.30 – 21.30Lørdag kl. 08.30 – 17.00

Her kan man lese om kursets innhold og tematikk: https://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Kurs_utdanning/TRENER-I-C-LISENS—Barne–og-ungdomstrener/DELKURS-3—MOT-UNGDOM–LENGST-MULIG/

Den primære målgruppen for dette delkurset er trenere som har gjennomført Delkurs 1 og 2 tidligere og som nå ønsker å bygge videre på sin fotballkompetanse på veien mot å bli autorisert som NFF C-lisens-trener. Det er dog ikke noe krav om forkunnskaper for å gå dette kurset og har man vært fotballtrener noen år, trener lag i siste del av Barnefotballen (11-12 år) eller i ungdomsfotballen er dette et kurs vi anbefaler til alle. Kurset innbefatter mye praksis på feltet med påfølgende veiledning fra fotballkretsens kursveileder Arnstein Holmvik.

Vi håper denne invitasjonen blir godt tatt i mot av trenere og ledere (også av personer som kan tenke seg en utdanning)i klubbene kan melde seg på kurs.

Påmelding til:

Kurth Fallmyr pr. e-post [email protected] innen 10.03.2015

Påmeldingen må merkes med: Kursdeltakerens navn, klubb, e-postadresse og tlf.