Utøvere forsikres på friidrettsstevner

Deltakere på friidrettsarrangementer med startkontingent, er forsikret gjennom helårslisenser eller engangslisenser. Slik lisens er obligatorisk fra det året utøveren fyller 13 år.

Friidrettstinget har besluttet å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund.

Helårslisens:

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år.

Pris helårslisens:
Grunnlisens kr 375 
Utvidet lisens kr 700

Se vilkår her

Helårslisens for 2015 kan kjøpes HER

Engangslisens:

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens. Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.
Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke).

Arrangører som ønsker å forsikre sine deltakere og funksjonærer kan velge å ha en lisens på kroner 20 per deltaker.

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:
<50 Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100 kr 20
101-250 kr 30
251-400 kr 40
401< kr 50
* Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.
Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150
Se forsikringsvilkår her
Barn frem til 13 års alder er forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER,

Tilbakebetaling av engangslisens til utøvere som har helårslisens, men som har blitt belastet for engangslisens integrert i startkostnad
Noen arrangører har valgt å integrere engangslisens i startavgiften for sitt arrangement. For utøvere som har helårslisens, og som ønsker å få refundert engangslisensen, er det utviklet en elektronisk løsning for dette. Denne finner du på https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/tilbakebetalinglisens/