Ekstraordinært årsmøte i KIL hovedlaget

Det blir ekstraordinært årsmøte i KIL hovedlaget.  Møte blir i KIL-bua den 16.12 klokken 19.00

Bakgrunn for møtet er at det ved årets årsmøte ikke ble valgt noen ny leder. Da det ikke var noen som sa seg villig til å kunne påta seg vervet som leder. Dette etter at valgkomiteen har gjort en kjempejobb med å prøve å skaffe kandidater til verv.

Hovedlaget som øverste organ i idrettslaget er pliktig til å ha leder. Blir det ikke valgt noen ny leder på ekstraordinært årsmøte, så bli konsekvensen at idrettslaget må legges ned. Dette er veldig beklagelig da det vil ramme veldig mange barn og unge.

 

Konsekvenser ved en nedleggelse av KIL

 • Alle håndballag må trekkes
 • Det blir ingen fotball aktivitet på Kolvereid
 • Lysløype blir mørklagt og skispor blir ikke oppkjørt
 • Det blir ingen aktiviteter i bassenget utenfor skoletid
 • Badminton opphører

 

Forslag på kandidater til styre kan overbringes til Steinar Skaftnesmo 41606160

 

Mvh

Styret

 

Sakliste for ekstraordinært årsmøte

 

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
 4. Valg av styre
 5. Valg av representant til møter og lignende.
 6. Innkomende saker
 7. Avslutning