Årsmøte i KIL

Årsmøte Kolvereid Idrettslag

 

Kil-logo

Sted: Kil-bua

Tidspunkt: 02.12.2014 klokken 19.00

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. valg av møteleder og referent
 4. valg av personer for å signere protokoll
 5. årsmelding, regnskap valg 2014 og budsjett for hver enkelt særgrupper
 6. Årsmelding, regnskap og valg 2014 og budsjett for hovedlaget
 7. Medlemskontingent 2015
 8. Budsjett hovedlaget
 9. Valg av styre
 10. Valg av representanter til møter ol.
 11. Godkjenne de valgte gruppestyrer
 12. innkommende saker
 13. Avslutning

Velkommen

Hilsen styret i Kil