Satser på barn og unge

Styret i KIL Friidrett skal jobbe for å få til økt aktivitet for barn og unge som vil drive friidrett.

Det er ett av vedtakene det nye friidrettsstyret har gjort. Du finner hele møtereferatet her.