Diverse info

Årsmelding og referat fra styremøter og årsmøte ligger nå ute under møtereferat. Ta gjerne en titt både der og under de andre fanene – dere kan finne mye bra informasjon der.