Flott aktivitetshelg for KIL Friidrett

KIL Friidrett var representert med utøverne Cecilia Welde (13 år),Renate Schjelderup (13 år) samt trener og nestleder Liv Schjelderup på helgas tverridrettslige aktivitetshelg på Campus Steinkjer. Det ble en aktiv, kreativ og lærerik aktivitetshelg for utøverne som ble med på aktivitetshelgen i regi av Idrettsforbundet og innen de ulike særidrettene i Nord-Trøndelag Idrettskrets.

Renate Schjelderup (fremst) fra KIL Friidrett, Anne Ellingen (Ongdal IL) og Cecilia Welde, KIL Friidrett.

Renate Schjelderup (fremst) fra KIL Friidrett, Anne Ellingen (Ongdal IL) og Cecilia Welde, KIL Friidrett.

Fra Tverridrettslig aktivitetshelg 2014.

Fra Tverridrettslig aktivitetshelg 2014.

Den flotte aktivitetshelg 31.10.-02.11. samlet utøvere født i 1999-2002 innen særidrettene skiskyting, ski, friidrett og orientering. Høstmøtet innen hver enkelt særidrett,Fellesforum med Haldor Skard (kjent idrettsforsker og kjent for foredraget “Glede i bevegelse,inspirasjon og glød”) ble også en viktig og interessant møteplass for aktive i styrer, trenere og andre interesserte innen disse idrettene.

Utøverne fikk første kveld et kreativt opplegg med LEK-HIP-HOP-BASISTRENING med Haldor Skard. Utøverne fikk bli kjent gjennom ulike, uvante og kreative øvelser f.eks forflytte seg 3 personer sammen over banen på den mest kreative måten. Samhold, mestringsfølelse og grunnleggende basistrening var viktige fokusområder  i dette opplegget. Under alle øvelser ble det tøff hip-hop musikk i friidrettshallen, til de unges begeistring.

Lørdagen ble opplegget basistrening, åpen hall i turnhallen, demo av rulleski testing (for 1999 og 2000) og 64 grader nord (lagsamarbeid) før sosial samling.Søndagen var det mulighet for å delta på 3 ulike løypelengder med poster i Oftenåsen.

Utøverne fra KIL Friidrett, Cecilia Welde og Renate Schjelderup, bar godt fornøyd med opplegget. De fikk tatt seg ut på ulike øvelser og knyttet nye bekjentskaper under aktivitetshelgen. Åpen hall i turnhallen ga muligheten for lek og egen trening. Beskjeden fra utøverne i KIL Friidrett var klar på at de vil være med også senere på liknende samlinger.

Høstmøtet som Norsk Friidrett, Nord-Trøndelag arrangerte lørdag, ble innledet av kretsleder Ragnar Prestvik. Under  møtet kom tema opp som bla. kretsens arbeid, utfordringer, årets sesong og sportslig satsing framover. Gruppearbeid med ideer for bla. rekruttering inn i klubbene ble ivrig diskutert. Fellesforumet med Haldor Skard var også en interessant forelesning.

Under samlingen og høstmøtet var det lagt opp til felles måltider,varm lunch, middag, sosiale samlinger og muligheten for overnatting for utøverne og evt. andre fra klubbene.

– KIL Friidrett fikk oppløftende kommentarer om viktigheten av fortsatt drift av KIL Friidrett og positiv tilbakemelding på at vi var representert på høstmøtet også i år, og ga de unge muligheten for å delta på denne flotte aktiviteshelgen, avslutter trener og nestleder i KIL Friidrett Liv Schjelderup.