Årsmøte ski 28.10.14 – sakliste

ÅRSMØTE I SKIGRUPPA
Tirsdag 28. oktober kl. 21.00 i Skistua

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to til å skrive under protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Aktivitetsplan
8. Valg
9. Innkomne saker – retningslinjer for aktive utøvere
10. Årsmøte avsluttes

Styret