Nytt friidretts-styre valgt, uten leder

Den 22. oktober ble det gjennomført årsmøte i Kolvereid idrettslags friidrettsgruppe. Mye spenning var knytta til om det var grunnlag for å få gjennomført et valg av nytt styre, eller om det gikk mot nedleggelsesanmodning for den tradisjonsrike friidrettsgruppa. Og årsmøtet vurderte det heldigvis som at det var grunnlag for å fortsette. Derfor ble et nytt styre valgt, selv om det ikke lyktes å få valgt noen leder i denne omgang.

Samtidig vedtok årsmøtet å anmode Kolvereid IL’s hovedstyre om å vurdere en sammenslåing av undergruppene TRIM og FRIIDRETT. Både fordi trim blir sett på som friidrettsaktiviteter på nasjonalt plan allerede, og fordi dette vil slanke KIL’s organisasjon, minke antall tillitsverv totalt sett, og trolig gjøre det noe enklere å finne tillitspersoner til de forskjellige lag og organisasjoner vi har!

Referatet i sin helhet:

——

Protokoll for årsmøte i KIL Friidrett
Sesongen 2013-2014

Salten, Kulturhuset i Nærøy

Onsdag 22. oktober 2014 kl. 18.00

 

8 fremmøtte

 

 1. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkallinga.

 

 1. Godkjenning av saksliste

Ingen merknader til sakslista

 1. Valg av møteleder

Alexander Båfjord ble enstemmig valgt

 1. Valg av referent

Øyvind Nordstrand ble enstemmig valgt

 1. Valg av to protokollunderskrivere

Ingebjørg Sylten og Liv Schjelderup ble valgt til å skrive under protokollen

 

 1. Styrets årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av leder Øyvind Nordstrand. Årsmøtet godkjente framlagte årsmelding uten merknader

 

 1. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning

Regnskap ble gjennomgått og revisjonsberetningen ble lest opp av kasserer Ingebjørg Sylten. Årsmøtet godkjente fremlagte regnskap og revisors beretning uten merknader.

 

 1. Gruppe-kontingent/treningsavgift

Styrets forslag om å beholde gjeldende satser i KIL friidrett uforandret ble enstemmig vedtatt:

Terrengløpskarusellen (3 eller flere deltakelser): Kr 100
Friidrettskarusellen (3 eller flere deltakelser): Kr 100
NA-karusell: Kr 250 (inkl startkontingent alle NA-karuseller, samt egne karuseller).

 

 1. Godkjenning av budsjett

Fremlagte forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.

 

 1. Saker fremmet av styret

Ingen saker til behandling

 

 1. Valg

Valgkomitéens innstilling:

i. Leder: INGEN INNSTILLING (valg for 1 år)

ii. Nestleder: INGEN INNSTILLING (valg for 2 år)

iii. Styremedlem: Cecilie Stevik (valgt for 2 år)

iv. Styremedlem: Ragnvald Schjelderup (ikke på valg)

v. Styremedlem: Nora Marsdal Kristoffersen (ikke på valg)
vi. Leder i valgkomite: Ingebjørg Sylten (valgt for 1 år)

 

Det kom under møtet opp benkeforslag på Liv Schjelderup som nestleder, men ingen forslag på leder. Årsmøtet valgte kandidatene som foreslått i valgkomitéens innstilling, samt nestleder i henhold til benkeforslag.

 

Deretter vedtok årsmøtet, etter benkeforslag, å henstille til hovedstyret i KIL til å se på muligheter for sammenslåing mellom KIL friidrett og eksempelvis KIL trim. Dette både fordi trim nå er definert som friidrettsaktivitet på nasjonalt nivå, men ikke minst for å lette KIL som organisasjon ved at det blir færre verv å finne kandidater til.

Kolvereid, 22. oktober 2014:

 

Ingebjørg Sylten                                            Liv Schelderup