Årsmøte i allidretten for 2014

Årsmøte i allidretten for 2014

Tirsdag 28.10.14 kl 17.30 – 18.30

Sted:
klasserom vedsiden av damegarderoben til svømmehallen i Mangfoldhuset gamle NUS.

Saksliste:

  1. Godkjenning av Innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent.
  4. Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen
  5. Årsmelding.
  6. Regnskap og budsjett.
  7. Årskontingent 2015/2016.
  8. Valg av nytt styre (er forespurt på forhånd)

Styret oppfordrer alle foreldre/foresatte som har barn med i allidretten til å komme på årsmøte.

Vel Møtt!