Årsmøte håndball 30/10

Det innkalles til årsmøte i KIL – håndballgruppa, torsdag 30/10-14 kl 19.00 i Kil-bua.

Hvis du vil ha opp saker på møtet, må dette meldes til håndballstyret innen torsdag 23.10.

 

Saksliste:

1. Valg av møteleder og sekretær
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap og budsjett
6. Trenerbetaling i kil handball
7. Innkomne saker
8. Valg