Årsmøte KIL Orientering

Årsmøte for KIL Orientering er satt til 21. Oktober kl. 20.00 på Ferjekroa Hofles.

Alle valg er forespurt på forhånd

Ordinære årsmøtesaker, innkomne saker må leveres styret, ved [email protected] innen 20. Oktober.