Skyss

  • Skyssutgifter er en stor del av kostnadene i kil-handball. Styret har vedtatt at det ikke settes opp buss i forbindelse med kamper i Namsos og Overhalla denne sesongen. Forrige sesong valgte svært mange å reise privat, etter at buss var satt opp. Dette førte til at langt færre enn beregnet betalte busspenger, noe som bidro til ekstra utgifter for laget.
  • Styret vurderer når det settes opp buss. Vi ser det som nødvendig å prioritere kampene som er lengst unna. Vi bruker i utgangspunktet Arild Evensen som bussjåfør. Han er “gull” verdt for kil-handball, fordi han stiller opp for laget og er den desidert billigste å leie! Bussjåfører er pålagt hviletid, så Evensen bruker- som et eksempel- 7,5 t inkl hviletida til Sandnessjøen. Derfor må man beregne overnatting ved slike tilfeller.
  • Egenandelen til kamper langt borte (f.eks Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen) er 200 kr pr person, både på buss og i privatbil
  • Privatsjåfører kan søke håndballstyret (v/kasserer) om dekning pr km (ca 1 kr/km) ved bortekamper. Dette må hver enkelt ta initiativ til.
  • Ha en fin tur!

 

Illustrasjon: LouLou via Flickr