Årsmøte KIL friidrett

Årsmøtet for KIL friidrett er satt til onsdag 22. oktober kl. 18.00. ved Kulturhuset i Nærøy.

Vanlige årsmøtesaker. Evt. saker som ønsker taes opp bes meldes til [email protected]  innen 17. oktober.