Planlegging av skiproduksjonsanlegg

KIL ski planlegger investering av snøproduksjonsanlegg, og med dialog og erfaringsutveksling med representant fra Overhalla il, som har god erfaring med snøkanoner, samt Skikretsen og kommunen, har vi i kveld kommet et skritt nærmere en spillemiddelsøknad.
Snøproduksjonsanlegg ble så tidlig som i 2012 skrevet inn i den kommunale planen for idrettsanleggsutvikling, men da med et mål om investering i løpet av 2019. Men med en snøfattig fjorvinter, ønsker KIL ski å fremskynde innkjøp av snøproduksjonsanlegg, og da med ønske om å utvikle det til et regionanleggsutstyr. Planleggingskomiteen består av Håkon Holand (RIL), Ragnar Moen (RIL), Roar Bach (KIL), Egil Solstad (KIL), i tillegg jobbes det med å få med representanter fra Gråmarka il og Foldereid il.