Tilsagn på spillemidler

Styret i O-gruppa fikk et overraskende og hyggelig brev om at vi har fått tilsagn på spillemidler på kr 71 000 til o-kart.

Kartet får en størrelse på ca 11 kvkm, og strekker seg fra Kolvereid bebyggelse og til Follafjorden ved Skaga. Dette omfatter det flotte turområdet vi har med bl.a Vattin, Skihytta, lysløypa, kulturstiene, og det omfatter også et mer krevende terreng som er veldig bratt og tett med skog. Det kan derfor være utfordrende å lage et slikt kart.

Denne utfordringen har Nordland O-krets, med Jan Gaute Buvik i spissen, sagt seg villig til å ta. De vil starte arbeidet i 2009, og det vil bli informert om prosessen etterhvert som den skrider frem.

Vi i O-gruppa håper at dette kartet gir nye muligheter til å arrangere litt større o-løp, og at det blir nye utfordringer for ivrige tur-o-løpere.